Konferansımız gerçekleşmiştir.Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklar üzerine çalışan, düşünen hemen herkes bir noktada şu tespiti yapar: "Türkiye'de azınlıkların korunması için demokrasi gerekir."

Azınlıkların kendi içlerinde demokratik bir yapıya sahip olma imkânları olmuş mudur? Nasıl bir yönetim yapısını benimsemişlerdir? Örgütlenme özgürlüklerini kullanarak; bir kişi olarak; hukuken tanınan bir “tüzel kişi” olarak yaşayabilmişler midir? Dünden bugüne; İmparatorluk nizamnamelerinden Cumhuriyet kanunlarına, bu alanda hâkim olan zihniyete dair neler söylenebilir? Bu konuda dünyanın başka yerlerinde ne söylenmekte ve ne söylenmesi öngörülmektedir?

Tüm bu soruları ele almak üzere, 30 Ocak 2014 Perşembe günü Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ( Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu), “Gayrimüslimlerin Tüzel Kişilikleri: Sorunlar Ve Haklar” başlıklı bir konferans düzenlemekteyiz.

Konferans programı ve konuşmacıları için tıklayınız.

Hahambaşı ve Patrikler, mensup oldukları dinlerin en büyük temsilcileri olup, dini piramitin en tepesindedirler. Piramitlerin muhtelif katlarında yer alan vakıflar da aynı zincirin halkalarıdır. Hahambaşı ve Patrikleri, yalnızca şahıs olarak görmek yanlıştır. Her ikisi de aslında dini kurumların yani tüzel kişilerin organlarıdır. Bunun için tüzel kişiliğin tanınması son derece mühimdir.

Av. Yuda REYNA

Hukuk Devletinin hukuku gerçek kişi olan insanların mutluluğu içindir. Tüzel kişilik de bu hukukun bir varsayımıdır. Gerçek kişi olan insanlar hukuk ve varsayımları için değil, aksine hukuk ve hukukun varsayımları insanlar içindir. Dolayısı ile tüzel kişiler hukuku insanların meşru ihtiyaçlarını ve bu arada inancına göre yaşama özgürlüğünü daha üst düzeyde sağlamak içindir.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Sunuş

GAYRİMÜSLİMLERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ: "SORUNLAR ve HAKLAR" II. KONFERANSI
30 Ocak 2014 - Perşembe
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu
08.30-09.15 - Kayıt
09.15-09.30 - Açılış Konuşmaları:
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
(Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Laki Vingas
(Cemaat Vakıfları Temsilcisi)

Not:Program simültane olarak Türkçe'ye çevrilecektir.
Detaylar

Presentation

LEGAL ENTITIES OF NON MUSLIMS: “PROBLEMS AND RIGHTS”2ND CONFERENCE
30 January 2014, Thursday
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Campus, Courtroom
08.30-09.15 - Registration
09.15-09.30 - Opening speeches:
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
(Bilgi University, Dean of the Faculty of Law )
Laki Vingas
(Representative of Minority (Community) Foundations)

Note:The program will be simultaneously translated into English.
Details

KONUŞMACILAR

Dr. Adnan ERTEM

1965 yılında Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

detay
Av. Ali ELBEYOĞLU

1964 yılında Ankara da doğan Ali ELBEYOĞLU ilk orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

detay
Prof. Dr. Arus YUMUL

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını Oxford Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlayan Prof. Arus Yumul..

detay
Dr. Aylin Koçunyan

Lisans eğitimini 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde; yüksek lisans derecesini ise..

detay
Prof. Dr. Christoph GRABENWARTER

- 1966 born in Bruck/Mur

- 1984 – 1989 University of Vienna, diploma programme in law (Mag. iur.) and in business (Mag.rer. soc. oec.)

- 1988 – 1997 Research fellow and lecturer at the University of Vienna

detay
Commandatore Fortunato Maresia

1938 Istanbul doğumlu bir İtalyan.Sainte Pulchérie ve Saint Benoit okuları mezunu.

detay
Prof. Dr. Elçin MACAR

Prof. Dr. Elçin Macar, İstanbul’da doğdu.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

detay
Doç.Dr. Emre ÖKTEM

Doç. Dr. Emre Öktem, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

detay
Prof.Dr.Ergun ÖZBUDUN

Türk hukukçu ve yazar. Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

detay
Dr. Ester ZONANA

Ester Zonana İstanbul Kuzguncuk’ta doğdu.Kuzguncuk İlkokulundan sonra Sainte-Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu ile Saint-Michael Lisesini ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

detay
Av. Foti BENLİSOY

Ü Hukuk Fakültesi mezunu olan BENLİSOY, Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Ünv. Tarih bölümünde tamamladı.

detay
Av. Haluk ELDEM

Haluk Eldem, 1944 yılında Mardin’de doğdu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Barosu’na kaydoldu.

detay
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ

1939 tarihinde İstanbul’da doğan Prof. Dr. Hüseyin Hatemi 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

detay
Dr. Konstantinos TSİTSELİKİS

Associate professor at the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, lecturing human rights, minorities and international law.

detay
Laki VİNGAS

Zografyon Rum Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olan Vingas, 1983 yılından beri ticaret hayatında yer almaktadır.

detay
Mine YILDIRIM

Mine Yıldırım Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi projesinin yöneticisi olmasının yanı sıra Finlandiya’da AAbo Akademi İnsan Hakları Merkezi’nde doktora adayıdır.

detay
Av. Rita ENDER

1984 yılında İstanbul'da doğan Rita ENDER, 2003 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden, 2008 yılında Marmara Hukuk..

detay
Rober KOPTAŞ

1977’de İstanbul’da doğdu. İlköğretimini Karagözyan Okulu’nda tamamladı. Liseyi Surp Harç Tıbrevank Lisesi’nde okuyan Koptaş..

detay
Av. Setrak DAVUTHAN

1946 yılında İstanbul’da doğdu. İl öğrenimini Bezciyan okulunda gördü. 1964 yılında Getronagan Lisesinden, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

detay
Prof. Dr. Turgut TARHANLI

1980-1999 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1999 yılından beri ..

detay
Assist. Prof. Dr. Ioannis KTISTAKIS

Ioannis KTISTAKIS is a lawyer-senior partner in Ktistakis & Associates Law Firm, Assistant Professor of Public International..

detay
Av. Yakup BAROKAS

1965 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesini, 1969’da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1970 yılından beri avukatlık mesleğini yerine getiriyor.

detay